• Eesti Arstide Liit on 1921 a loodud arstide vabatahtlik kutseühendus.

 • Kajam

  Kokkulepe jäi sündimata

  Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel kokkuleppele ei jõutud. Tööandjad lähtuvad oma ettepanekutes haigekassa eelarve projektist. Kõik töötajate tehtud ettepanekud ületund...

  Loe edasi

 • Huvitavat

  Alkoholi tarvitamine

  Arstide liit teeb valitsusele ja riigikogule ettepaneku muuta korrakaitseseadust ja keelata taas kogu riigis alkoholi tarvitamine avalikus kohas. Eesti on üks suurima alkoholitarbimisega riike Euroo...

  Loe edasi

 • Galerii